מחירון מעטפות על פי גדלים בס"מ
המחירים אינם כוללים מע"מ וגרפיקה

גודל כמות צבע אחד (חוץ משחור) שני צבעים צבעוני
מעטפות 23*11 100 79 99 99
מעטפות 23*11 250 89 מבצע ! 160 160
מעטפות 23*11 500 150 270 270
מעטפות 23*11 1,000

250

450 450
מעטפות 23*11 2,000 300 630 630
מעטפות 23*11 5,000 750 1310 1,310
גודל כמות מחיר
מעטפות 23*11 100 130
מעטפות 23*11 200 200
מעטפות 23*11 500 350
מעטפות 23*11 1000 525
מעטפות 23*11 2000 990
מעטפות 23*11 3000 1235
מעטפות 23*11 5000 1400
סוג גודל כמות מחיר
דורינה קרם / לבן מעטפות 23*11 100 150
דורינה קרם / לבן מעטפות 23*11 200 230
דורינה קרם / לבן מעטפות 23*11 500 380
דורינה קרם / לבן מעטפות 23*11 1000 630
דורינה קרם / לבן חלון מעטפות 23*11 1000 1100
גודל כמות מחיר
מעטפות 19*13 100 150
מעטפות 19*13 200 325
מעטפות 19*13 500 427
מעטפות 19*13 1000 570
מעטפות 19*13 2000 1000
מעטפות 19*13 3000 1625
מעטפות 19*13 5000 2375
גודל כמות צבע אחד שני צבעים צבעוני
מעטפות 25*18 100 70 90 150
מעטפות 25*18 200 120 160 230
מעטפות 25*18 500 250 350 380
מעטפות 25*18 1,000 340 495 630
גודל כמות מחיר
מעטפות 16*16 100 150
מעטפות 16*16 200 280
מעטפות 16*16 500 520
מעטפות 16*16 1000 999
גודל כמות מחיר
מעטפות 12.5*12.5 100 89
מעטפות 12.5*12.5 200 130
מעטפות 12.5*12.5 500 200
מעטפות 12.5*12.5 1000 300
גודל כמות מחיר
מעטפות 15*10 100 99
מעטפות 15*10 200 150
מעטפות 15*10 500 250
מעטפות 15*10 1000 390
גודל כמות מחיר
מעטפות 23.7*16 100 150
מעטפות 23.7*16 200 250
מעטפות 23.7*16 500 450
מעטפות 23.7*16 1000 780
מעטפות 23.7*16 2000 1450
גודל כמות מחיר
מעטפות 16.2*11.4 100 99
מעטפות 16.2*11.4 200 150
מעטפות 16.2*11.4 500 250
מעטפות 16.2*11.4 1000 390