מחירון  
כמות פנקסים 25דף מקור+125 דף מקור+250 דף מקור+150 דף מקור+2
2 פנקסים6075135150
6 פנקסים115135200245
10 פנקסים135200260309
20 פנקסים270339525570
30 פנקסים430460695770