אנו מדפיסים ומשכפלים מסמכים
ניתן להגיע אלינו לדפוס ולתת דפים לצילום
כמו כן ניתן להעלות קובץ מוכן להדפסה לחץ כאן
את הקבצים יש לשלוח בקבצים מסוג
pdf ,jpg
מלבד פורמטים אלו אין אנו יכולים להיות ערבים לסדר הקובץ ולצורת הפונטים שלו

נשמח לסייע ולענות על כל שאלה בטלפון :054-7602157
 
שכפול והדפסת מסמכים בשחור לבן - מחירון

דו צדדי

חד צדדי

תיאור מוצר

 כמות

0.49 ₪

 0.5 

A4 שחור לבן

0-20

0.39 ₪

 0.4 

A4 שחור לבן

21-50 

0.29 ₪

 0.3 

A4 שחור לבן

51-200 

0.19 ₪

 0.2 ₪ 

A4 שחור לבן

201-999 

0.16 ₪

0.17 ₪

A4 שחור לבן

1000


 שכפול והדפסת מסמכים צבע - מחירון

מחיר נייר כרומו 300

מחיר נייר כרומו 135

מחיר נייר 80 גרם

תיאור מוצר

 כמות

 

 5.5 

 5 

A4  צבע

0-10

 3.5 

 

A4  צבע

11-49 

 3.1 

 2.8 

 2.5 

A4  צבע

50-70

2.6  ₪ 

2.3 ₪ 

 ₪ 

A4  צבע

71-100 
כריכת מסמכים - מחירון

מחיר

כמות דפים

 ספיראלה

 10 

עד 100

פלסטיק

 15 

100-200

פלסטיק

 15 

עד 100

מתכת