באפשרותך להוסיף/לערוך את הטקסט,
ברגע שסיימת לעצב את המוצר, לחץ על כפתור"להמשך לחץ כאן" על מנת לצפות בעיצוב הסופי ולאשרו,
בצע פעולה זו עבור כל הצדדים (אם קיימים), ולחץ על "המשך" על מנת לבחור כמות להדפסה.
נא לערוך כל שורה בנפרד ולא ללחוץ על Enter.